Pessoa

Deborah Kara Unger

Deborah Kara Unger

  • CA

  • Nasceu a 31 de Março de 1964

Deborah Kara Unger (Vancouver, 31 de Março de 1964 ou 5 de Dezembro de 1966), eventualmente creditada como Deborah Unger, é actriz canadiana.

Deborah Kara Unger (Vancouver, 31 de Março de 1964 ou 5 de Dezembro de 1966), eventualmente creditada como Deborah Unger, é actriz canadiana.

Adaptado de Sapo Saber a 12-11-2009

Comentários