Queer Lisboa 24 (2020)

Festival decorre de 18 a 26 de setembro de 2020.